Vasaros bėgimas „Siūbuojantis tiltas“.  Birželio 15 d. 14 val.